https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/08/boussias_black.fw_.png

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/08/logo1.fw_.png

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 | Live Online & Interactive


Empowering a culture of continuous improvement


Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη διοργάνωση του Lean Manufacturing Conference, την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου, online. Διεθνείς και Έλληνες ομιλητές, experts και στελέχη του μεταποιητικού κλάδου, μοιράστηκαν την πρακτική εμπειρία τους και τα μετρήσιμα οφέλη που αποκόμισαν από την εφαρμογή των μεθοδολογιών κι εργαλείων του Lean Manufacturing, αλλά και από την υιοθέτησή του ως φιλοσοφία διοίκησης και κουλτούρας, που προάγει τη συνεχή βελτίωση και την επιχειρησιακή αριστεία. Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι προκλήσεις και τα εμπόδια προς αποφυγή στο “ταξίδι” του Λιτού Μετασχηματισμού, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ανθρώπινο παράγοντα, ως καταλύτης ουσιαστικών αλλαγών και επιτυχίας στη λειτουργία του Λιτού Παραγωγικού Μοντέλου.


ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑPRESENTATIONSΘεματολογία

Το Lean Manufacturing Conference θα παρουσιάσει εργαλεία, μεθοδολογίες και καλές πρακτικές εφαρμογών Λιτής Παραγωγής, στο πλαίσιο της εδραίωσης κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης, που στοχεύουν στη διαρκή μείωση των απωλειών στην παραγωγή και στην εξάλειψη διεργασιών που δεν προσθέτουν αξία στο τελικό προϊόν, ενισχύοντας το customer value.

Παράλληλα, θα αναδείξει τα συνακόλουθα οφέλη, όπως είναι -μεταξύ άλλων- η μείωση κόστους και χρόνου παραγωγής, η αύξηση της παραγωγικότητας και απόδοσης, η ενίσχυση της ευελιξίας για παραγωγή πολλών διαφορετικών προϊόντων σε μικρές ποσότητες (mass customization), η μείωση των αποθεμάτων, η διατήρηση υψηλών επιπέδων ποιότητας και η ενεργή συμμετοχή όλου του προσωπικού.


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ AGENDA


Τα θέματα του συνεδρίου θα βασίζονται στους ακόλουθους θεματικούς πυλώνες:


 • Lean Essentials
 • The Human Side of Lean
 • Digitalization and Lean Manufacturing
 • Lean Manufacturing Best Practices
Lean Essentials

Θα παρουσιαστούν εργαλεία, μεθοδολογίες και πρακτικές Λιτής παραγωγής, από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός βασικού συστήματος μέτρησης, στην ιεράρχηση των σημείων με τις μεγαλύτερες απώλειες, την επιλογή τεχνικών βελτίωσης και την ακόλουθη προσαρμογή και ένταξη των κατάλληλων εργαλείων (5S, Value Stream Mapping, Pull system (Kanban), Kaizen, SMED, JIT, PDCA, TPM, Lean cells κ.λπ.), έως και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των αλλαγών και την αξιολόγηση των δεικτών μέτρησης.

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στο δείκτη OEE (Overall Equipment Effectiveness), που αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο απεικόνισης της παραγωγικότητας σύμφωνα με τη λιτή μεθοδολογία και μπορεί να καθοδηγήσει στην επιλογή των καταλλήλων μεθόδων για την απαλοιφή των αιτίων που μειώνουν την παραγωγικότητα.

The Human Side of Lean

Θα αναλυθεί η προέκταση του Lean Manufacturing, πέρα από μεθοδολογίες και εργαλεία, σε κουλτούρα και φιλοσοφία συνεχούς βελτίωσης. Θα συζητηθεί ο ρόλος της Διοίκησης στη δέσμευση και την αποτελεσματική εμπλοκή των εργαζομένων προς αυτή την κατεύθυνση και τα συνακόλουθα οφέλη.

Digitalization and Lean Manufacturing

Θα αναδειχθεί η σημασία του Lean ως προαπαιτούμενο και συνοδοιπόρος στην επιτυχή μετάβαση στο μοντέλο του Industry 4.0.

Lean Manufacturing Best Practices

Θα παρουσιαστούν real-life εφαρμογές και μετρήσιμα οφέλη λιτής μετατροπής, από εκπροσώπους βιομηχανιών της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Γνωρίστε τους

Ομιλητές


https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/11/Moran-Levi-Aflalo.jpg

International Speaker

Moran Levi Aflalo

NPI Engineering Manager, Maytronics

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/11/Aluma-Cohn.jpg

International Speaker

Aluma Cohen

Manufacturing Manager, Maytronics

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/11/Prashanth.jpg

Keynote Speaker

Prashanth Mysore

Global Strategic Business Development Director, Dassault Systèmes

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/10/Roser_Zuschnitt.jpg

Keynote Speaker

Dr. Christoph Roser

Prof. of Production Management, Karlsruhe University of Applied Science

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/10/Anastasiadis.jpg

Miltiadis Anastasiadis

Continuous Improvement Process Manager Europe, SONOCO

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/11/andrianopoulos.jpg

Σταμάτης Ανδριανόπουλος

Executive Consultant, PLANNING

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/10/Spiros_Vamvakas.jpg

Σπύρος Βαμβακάς

Industry Expert, Αντιπρόεδρος, Hellenic Maintenance Society

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/11/Vlachou.jpg

Κατερίνα Βλάχου

Supply Chain and Production Manager, Kotronis Plastics

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/10/Andreas_Geragides.jpg

Ανδρέας Γεραγίδης

Group Director of Engineering, EHS and Continuous Improvement (CI), FAMAR

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/10/danaktsi.jpg

Χρυσαυγή Δανακτσή

Lean Leader, Kleemann

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/10/Kazanas.jpg

Άρης Καζάνας

Διευθυντής Παραγωγής, Europa Profil Αλουμίνιο

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/11/Kazaras.jpg

Δρ. Κωνσταντίνος Καζάρας

Program Leader, Operational Excellence in Manufacturing Program

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/11/kokoris.jpg

Μιχάλης Κόκκορης

Operations Director, Veridos Matsoukis S.A.

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/11/Kotzakaris.jpg

Αθανάσιος Κοτζάκαρης

Operational Excellence Director, Corinth Pipeworks S.A.

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/11/Koutroubinas.jpg

Βασίλης Κουτρουμπίνας

Group Manufacturing Director, Septona

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/11/Constandinidis.jpg

Παναγής Κωνσταντινίδης

Διευθύνων Σύμβουλος, Calpak A.E.

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/11/kotsios.jpg

Ευάγγελος Κώτσιος

Chief Financial & Manufacturing Officer, SABO SA

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/11/Lalakos.jpg

Κώστας Λαλάκος

Category Manager, Steelmet S.A., Former Head of Maintenance in copper tubes sector of ElvalHalcor

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/11/Masoulas.jpg

Δρ. Βασίλειος Α. Μασούλας

Changeland Consulting – Master Black Belt στην Agile Lean Six Sigma and BIM

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/11/bitis.jpg

Γιώργος Μπίτης

Central Europe E2E (Make & Move) Performance Excellence Lead, PepsiCo

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/10/Niras.jpg

Γεώργιος-Νεκτάριος Νήρας

Τεχνικός Ασφάλειας, Πλαστικά Θράκης Pack

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/11/Pikramenos.jpg

Παναγιώτης Πικραμένος

Production Manager, SABO SA

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/11/plessa00.jpg

Όλγα-Μαρία Πλέσσα

Product Owner / Lead Consultant, Vimachem

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/11/Tsaganeas.jpg

Περικλής Τσαχαγέας

SCM Projects Manager, Viohalco


Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο απευθύνεται σε:

PRESENTATIONS

 • Διευθυντές Εργοστασίων
 • Διευθυντές Παραγωγής
 • Τεχνικούς Διευθυντές
 • Διευθυντές Λειτουργιών
 • Διευθυντές Συντήρησης
 • Διευθυντές και στελέχη Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Business Transformation Managers
 • Operational Excellence & Continuous Improvement Managers
 • Lean & Six Sigma Managers


Γιατί να συμμετέχετε


PRESENTATIONS

Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο Lean Manufacturing Conference για να:

 • Κατανοήσετε εις βάθος την εφαρμογή των αρχών και των εργαλείων του Lean Management, που θα σας βοηθήσουν να ανασχεδιάσετε τις διεργασίες και διαδικασίες σας, ελαχιστοποιώντας τη σπατάλη πόρων και αποβλήτων στην αλυσίδα εφοδιασμού και βελτιώνοντας την αξία για τον πελάτη.
 • Ακούσετε real-life παραδείγματα λιτής μετατροπής βιομηχανιών και τα μετρήσιμα οφέλη που αποκόμισαν, που θα σας εμπνεύσουν και θα σας παρακινήσουν για τη χάραξη της δικής σας Lean στρατηγικής.
 • Λάβετε insights ως προς τον τρόπο επιλογής των καταλληλότερων εργαλείων σύμφωνα με τις ανάγκες σας, που θα επιφέρουν τα βέλτιστα αποτελέσματα, μα και τις «παγίδες» που πρέπει να αποφευχθούν.
 • Ανακαλύψετε πώς μπορεί να εμπλακεί αποτελεσματικά η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι στην υιοθέτηση μιας συνολικότερης φιλοσοφίας συνεχούς βελτίωσης.
 • Αξιοποιήσετε το αποτελεσματικό networking που προσφέρεται από την πλατφόρμα διεξαγωγής του συνεδρίου Hopin και διασφαλίζεται από την ισχυρή παρουσία όλων των ενδιαφερομένων μερών, από τους προμηθευτές λύσεων & υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες.
 • «Χτίσετε» τις απαραίτητες συνεργασίες και συνέργειες που θα γίνουν αρωγός στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σας πλάνων.

Testimonials

Χρυσός Χορηγός

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/11/dassault.png

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, is a catalyst for human progress. We provide business and people with collaborative 3D virtual environments to imagine sustainable innovations. By creating virtual experience twins of the real world with our 3DEXPERIENCE platform and applications, our customers push the boundaries of innovation, learning and production. Dassault Systèmes brings value to more than 290,000 customers of all sizes, in all industries, in more than 140 countries.


Χορηγός

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/11/vimachem.png

Vimachem is a global provider of Pharma 4.0 solutions, leveraging innovative configurable software applications, industrial internet of things (IIoT), artificial intelligence and cloud technologies. Smart, adaptable and intuitive, the Vimachem Optimz Pharma 4.0 MES platform enables the continuity and flow of information across the enterprise, providing the right data, at the right time, to the right team.


Τιμητική Υποστήριξη

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/11/ellinikiparagogi.jpg
https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/11/hms-e1636725819764.jpg
https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/11/operational.jpg

Χορηγός Επικοινωνίας

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/11/michanikos.png

Livestreaming by

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/06/coneq.png

CONEQ provides technical equipment and services to any kind of event. With our Simultaneous Interpretation Systems, Conference Systems, AudioVisual Equipment we support events and provide the best service to our customers. Our professionalism, our high quality of service and state of the art equipment offered to over 600 large and of great significance conferences during the last 5 years have certainly contributed to our constant uptrend. Call us at (+30) 211 2163453. or email us at [email protected]


Διοργάνωση

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/09/Plant-Logo-2016-2.png

Official Publication

https://www.leanmanufacturing.gr/wp-content/uploads/2021/09/Manufacturing-Logo.fw_-320x56.png

Επικοινωνία


Συμμετοχές
Ειρήνη Λιβανού, Τ: 210 661 7777 (εσωτ. 119), E: [email protected]
 
Χορηγίες
Νικόλ Αρμόνι, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 155), Ε: [email protected]
 
Περιεχόμενο
Σωσάννα Μπούσια, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 170), Ε: [email protected]

BOUSSIAS

  Κλεισθένους 338, 15344, Γέρακας, Αττική, Ελλάδα
  +30 210 6617777
  +30 210 6617778
  www.boussias.com