Δημήτριος Κουζιώκας

Δημήτριος Κουζιώκας

Performance Excellence Manager, FrieslandCampina Hellas - ΝΟΥΝΟΥ

Ο Δημήτριος Κουζιώκας εργάζεται στο εργοστάσιο της FrieslandCampina Hellas (NOYNOY) ως Performance Excellence manager, με κύρια αρμοδιότητα την εφαρμογή του εταιρικού προγράμματος συνεχούς βελτίωσης. Ξεκίνησε στο εργοστάσιο το 2004 από το τμήμα παραγωγής και μέχρι σήμερα μαζί με την υπόλοιπη ομάδα διοίκησης συμμετέχει στην πολύ καλή πορεία όλων των δεικτών και στην υλοποίηση νέων συστημάτων και μεθοδολογιών.

Σπούδασε χημικός μηχανικός και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 2001.

Πάθος του είναι η βελτιστοποίηση των διεργασιών, η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και η επίλυση των καθημερινών παραγωγικών προβλημάτων (με έμφαση στην εξάλειψη της επανεμφάνισής τους).