Χρυσαυγή Δανακτσή
Panelist

Χρυσαυγή Δανακτσή

Group Lean Leader, Kleemann

Ως φοιτήτρια στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ήρθε σε πρώτη επαφή με την Λιτή φιλοσοφία και την ελληνική βιομηχανία. Αποφοίτησε από το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης το 2010 και έπειτα ξεκίνησε το ταξίδι της λιτής μετατροπής της εταιρείας Kleemann. Αρχικά μόνο στις εγκαταστάσεις της Ελλάδας και στην συνέχεια σε όλα τα εργοστάσια του ομίλου. Παράλληλα, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση της γνώσης και εξέλιξης. Τα τελευταία χρόνια η μετάδοση αυτών των γνώσεων και εμπειριών αποτελεί ένα από τα πιο ευχάριστα αντικείμενα εργασίας.